OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 25.04.2022 09:30:26 

Materská Škola Seňa

PROFIL


Dieťa je zviditeľnená láska.“
                                     Novalis  

          

 

HRAVO S TULÍKOM

Vitajte na stránke materská škola Seňa, ktorá sídli v budove obecného úradu na prvom a druhom poschodí. V súčasnosti je to päťtriedna MŠ. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla vo veku od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou školskou povinnou dochádzkou, ale aj deťom

s špeciálno – výchovnými vzdelávacími potrebami. Kolektív tvorí 10 pedagogických zamestnancov a 4 nepedagogickí zamestnanci. MŠ pravidelne realizuje ovocníčkové týždne a zeleninové dni. Ponúkame tanečný krúžok, pohybový krúžok, enviromentálny krúžok, krúžok dramatizácie, krúžok šikovných rúk, oboznamovanie sa s anglickým jazykom, pobyty v škole prírode a predplaveckú výchovu.

logo

Milí rodičia!

Naším poslaním je tvorivo – humanisticky pristupovať vo výchove a vzdelávaní detí, dieťa chápať ako jedinečnú osobnosť a smerovať svoju pedagogickú prácu vo svojej podstate k tomu, aby deti čas strávený v materskej škole prežili zmysluplne a naplno.

 coral