OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 25.04.2022 09:30:26 

Materská Škola Seňa

KONTAKT

 

 
Materská škola Seňa


 

 

Adresa: Seňa 200, 044 58 Seňa

Tel.č.: 055/6962221,0903933317

web: mssena.wbl.sk

mail: mssena200@gmail.com

FB stránka: Materská škola Seňa (uzavretá skupina)

Riaditeľka materskej školy:  Mgr. Valéria Čomová
Pedagogický personál: 1.trieda: E. Krajňáková, P. Domonkošová  
  2.trieda: Bc. E. Petiová, J. Šnír
  3.trieda: E. Gálffyová, N. Gunglová DiS.art
    4. trieda: Mgr. M.Vargová, M. Vargovčáková  
    5. trieda: M. Šoltésová, Mgr. V. Čomová  
Rada školy:   Mgr. Mária Vargová (predseda, za pedagogických zamestnancov ), Júlia Šnír (za pedagog. zamestnancov), Katarína Galková (za nepedagogických zamestnancov), Ing. Štefan Čamaj (za Obec Seňa), Mgr. Katarína Domonkošová (za Obec Seňa),  zástupcovia rodičov-Tomáš Benedik, Bc. Mária Limáneková, Bc. Mária Sedláková, Ing. Veronika Švábová.  

   správca stránky:Mgr.Valéria Čomová